Beyaz Art Müzayede
X

Osman Dinç

1948 yılında Denizli’de doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü, Turan Erol Atölyesi’nden mezun oldu. 1972’de devlet bursuyla Paris’e giderek, Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1975 yılında mezun oldu. 1976 yılında Türkiye’ye döndü ve Bursa Eğitim Enstitüsü’nde göreve başladı. 1977 yılında tekrar Fransa’ya dönerek Paris’e yerleşti. Fransa’da yaptığı çalışmalar ve sanatındaki çağdaş yaklaşımlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Osman Dinç, 1990’da L’ecole Nationale Superieure D’art De Bourges’de profesör oldu ve öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. Osman Dinç’in öncelikle malzemenin özelliklerini öne çıkaran, yalın ve anlatımcılıktan uzak heykelleri, günlük yaşamda örnekleri görülmeyen nesne ve biçimlerdir. Osman Dinç, içinde köklenip gelişen yaratıcı duyarlılığı, doğadaki buluntuların yalınlığındaki sırrı arayan bulucuların titizliğiyle, kendi yalın imgelerini oluşturarak dışsallaştırıyor. Yansıtmak istediği imgelemi, doğal buluntuların sır dolu formuyla çoğaltıyor. En çok demiri kullanıyor Dinç. Yontularındaki sessizlik ve yalınlık, yeryüzüne düşen demirli göktaşlarının doğadaki masum duruşunu örtünmüş sanki. Bilmediğimiz, belki de unuttuğumuz bir dille konuşuyor yontular. Doğaya sessiz bir dille katılan, salınımını, titreşimini yitirmiş yalın nesnelerin sırrına ortak olmak, onların gizil duruşlarındaki dili çözümlemek, onlarla aramızdaki uzaklığı gidermek, makineleşmiş toplumsal aygıtların dişlilerinin arasına sıkışan yabancılığımızdan kaçışı yaşatmak istiyor bize. Maden ve ahşap malzemeyi, kavramsal görüşler doğrultusunda değerlendiren Osman Dinç’in, heykel enstalasyonu yönündeki çalışmaları, Anadolu gerçekliğine ilişkin kavram motifleri içermektedir. Yaşamını ve çalışmalarını Ankara ve Paris’de sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri