Beyaz Art Müzayede
X
Nihal Martlı

Doğum Tarihi :

1982

Kullandığı Teknikler :

Nihal Martlı

1982 yılında Posof’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gördü. Aix-en Provence Yüksek Sanat Okulu’nda master eğitimi aldı. Fransa, Almanya, Mekadonya, Belçika ve İtalya’da sergilere katılmış olan sanatçı resimlerinde ‘Persona’ kavramıyla, özellikle bürünülen rol anlamında ilişki kuruyor. Genelde resimlerin otobiyografik bir doğası olmakla birlikte her resimde başka bir role bürünen bir kadın kahramanın söz konusu olduğu resimlerinde kimi zaman bürünülen kişiliğin yoğunluğu gerçek “ben”i gölgede bırakır, onu fiziksel ve ruhsal anlamda değişime uğratır. Resimlerindeki karakter ben ve bürünülen kişilik arasında bir yerde gerçekte var olmayan hayali birisidir. Onu, benden uzaklaştırır ve tanımlayamadığı bir boşlukta varolan sanal bir karaktere dönüştürür. Yaşamını ve çalışmalarını Fransa’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri