Beyaz Art Müzayede
X

Nalan Yırtmaç

1969 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Görsel dilini, doksanlı yılların başında İstanbul şehir hayatına yeni bir yorum getirmiş olan post-punk dönemin alt-kültür hareketi çevresinde kuran sanatçının resimlerinin ana temalarını; kentsel hayatın, tüketim ve eğlence endüstrisinin, kitle iletişim araçlarının ve popüler kültürün tezahürleri oluşturur. Keskin gözlem ve yorumlarını, büyük şehir hayatının süratli ve kısa ömürlü niteliğine uygun olarak, şablon baskı gibi basit malzeme ve teknikler yardımıyla ve (şehrin sokakları gibi) otantik mekanlarda dolayımsız bir biçimde ifade eder. Eleştirel ve ironik vurgular taşıyan görsel çalışmalarıyla, elit kültürle, alt-kültürler arasındaki sınırdan -böyle bir sınır çizgisi çekmek mümkünse eğer- gündelik hayatlarımıza bir dev aynası tutar. Birçok solo sergi açan, Avusturya, Fransa, Almanya, Danimarka ve Türkiye'de çok sayıda karma sergi ve bienallere katılan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri