Beyaz Art Müzayede
X

Mübin Orhon

1924 yılında İstanbul’da doğdu. 1948’de, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğreniminden sonra, doktorasını yapmak üzere gittiği Paris’e yerleşti. Resim sanatına duyduğu derin ilgi nedeniyle kariyer değiştirerek, Grand Chaumiére’de resim öğrenimi görmeye başladı ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve Amerika’da grup sergilerine katıldı. 1981 yılında Paris’te yaşamını yitirdi. Mübin Orhon’un soyutlama ve soyut anlayışı 1950’lerden itibaren belirginlik kazanmaya başlar. Esasen onun resimlerinde bir figür ve soyutlama sorununa rastlanmaz. Resimleri baştan soyut kurguludur. Geniş yüzey planları üzerine genellikle karşıt lekelerin plastik değerleri üzerine kurulu resimleri, yüzeye ilişkin soyut derinlik ve renk etkilerine dayanır. Resimlerde somut olay ve nesnelere ilişkin gönderme içinde herhangi bir imgeye rastlanmaz. Sanatçı kendi açıklamalarında/röportajlarında resimlerinin düşünce fonunda Doğu Felsefesinin, Mistisizmin, Mevlana’nın tinsel fikirlerinin etkilerinin olduğunu belirtmektedir. Resimleri çağdaş resim sanatımızda soyutçu biçim araştırmalarına dayalı çalışmaların 1960 kuşağını izleyen örnekleri arasında özgün bir yer tutar.

Müzayede Eserleri