Beyaz Art Müzayede
X

Hamit Görele

1900 yılında Giresun’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi’ne devam ederek İbrahim Çallı ve Hikmet Onat Atölyeleri’nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açtığı Avrupa Sınavını kazanarak Paris’e gitti, Julian Akademisi’nde Andre Lhote Atölyesi’nde resim çalışmaları yaptı. Müstakiller Grubu’nun sanat görüşünü paylaştı. Hamit Görele’nin sanatı, Türkiye’de Çallı kuşağı sonrasında gelişen ve doğa biçimlerini yorumsal düzeyde değiştirmeyi amaçlayan görüşle yakından ilgilidir. Peyzaj ve portre türlerinde bu görüşü egemen kılmayı amaçlayan resimlerinde, rengi, hacimsel ve derinlikli biçimleri etkinleştirici bir araç olarak kullanır, kübist-inşacı bir doğrultuda doğanın formel analizlerine girişir. Doğadan soyutlama yapmak yerine soyut biçimden doğaya varmayı daha uygun gören sanatçı giderek geometrik, non-figüratif tarzda resimlere yönelmiştir. 1980 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Müzayede Eserleri