Beyaz Art Müzayede
X

Hakan Ada

1982 yılında Silifke’de doğdu. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nü bitirdi. 2008-11 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Eserleri, imgelerinden oluşan gerçeğe müdahale eder ve ona gerçeğinin imgesel dokusunu sunar. Sanatçı yaşadığı dünyanın eksikliklerini, eklentilerini ayırt ederek, mesele olarak problematiğini tuval üzerinde boşluklarla ve imgelerle dans ederek ortaya çıkarır. İmgenin eklentilerini içine alarak bir şey olma halleriyle oluşturdukları alan, resimlerinin varlığını ve bugünün dünyasında sanatçının mecrasını gösterir. Resimlerinde hayatına müdahil olmuş mekanlar ve insanları resmettiğini, çalışmalarını hisseden ile hissedilen, gören ile görünür arasında olarak tanımlayan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Mersin’de sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri