Beyaz Art Müzayede
X
Hüseyin Rüstemoğlu

Doğum Tarihi :

1981

Kullandığı Teknikler :

Hüseyin Rüstemoğlu

1981 yılında Bursa’da doğdu. Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nü bitirdi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Bireyi toplumdan ayırıp öteki yapısına dikkat çeken sanatçı, bunu yaparken bireyi kimliksizleştirir. Toplumsal süreçlerle aynılaşan bireyi soyup, bedenleri üzerinden toplumdan soyutlanma ve içsel çatışmayı verir. Yalnızlık, yabancılaşma, aidiyetsizlik kavramlarından yola çıkarak oluşturulan çalışmalarında insanın varoluş kaygısı sorgulanmaktadır. Kimliksizlik, hiçlik, boşluk, donmuşluk, hissizlik, gitmek, terk etmek, bırakmak, vazgeçmek kavramlarının bireyde yarattığı psikolojik gerilimleri görünür kılmak adına bedenleri ya da uzuvları büker, eğer, küçültüp saklar. Kendi bedenini de nesne haline getirdiği çalışmalarda, genellikle soyut mekanlarda yer alan, figür-ten-beden ilişkisi varlık problematiği çerçevesinde resmedilmiştir. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri