Beyaz Art Müzayede
X
Filiz Top

Doğum Tarihi :

1986

Kullandığı Teknikler :

,

Filiz Top

1986 yılında Erzurum’da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim İş Öğretmenliği Bölümü, Bedri Karayağmurlar Atölyesi’nden mezun oldu. Sorunlarından, gözlemlerinden, yaşamından izler taşıyan resimlerinde imgelerin anlamları tek başına da, bir bütün olarak da canlılığını hissettirmektedir. Genellikle canlı, umut, neşe ve huzur veren tonları, renkleri tercih eden, tuval üzerine yağlıboya ve spreyboya ile eserler üreten sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İzmir’de sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri