Beyaz Art Müzayede
X
Fatih Urunç

Doğum Tarihi :

1966 - 2012

Fatih Urunç

1966 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Doğaçlama bir resim tekniğine sahip olan sanatçı içgüdüsel etkenlerin ışığı altında, resminin başlama ve bitme aşamalarını, bir doğaçlama sürecinin sınırları içinde, herhangi bir yan etkene gerek duymadan içinden geldiği gibi saptamak ister. Alışkanlık, kendiliğindenlik, onun resmini belirleyen temel öğeler olarak öne çıkar. Simgeler, figürle bağlantı kuran alegorik motifler, nesne görüntüler, çağrımsal zincirlerle birbirine bağlanarak kompozisyonun örgütsel düzenini oluşturmakta, ayrıca her motif, kimi yan örgenlerle pekiştirilerek bir kurgulama estetiğine doğru yönlendirilmektedir. 2012 yılında Ankara’da vefat etmiştir.

Müzayede Eserleri