Beyaz Art Müzayede
X

Evrensel Ürüm

1980 yılında Ankara’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Yağlıboya, kolaj, asamblaj, video, dijital sanat, ışık sanatı ve tekstil sanatı tekniklerindeki deneyimlerini ressamlık/akımcılık ağına düşmeden ancak akımları bir tür malzeme olarak algılayarak tasarımcı arkaplanı ve mantelitesi ile çözümlemekte olan sanatçı çok değişik tarzları, disiplinleri ve ifade biçimlerini kullanarak kolay olanı değil, zor ve riskli olanı benimsiyor, benimsetmeye çalışmaktadır. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri