Beyaz Art Müzayede
X

Ersan Deveci

1969 yılında Denizli’de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nü bitirdi. 2011 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarında askeri ögeleri büyük ölçüde otobiyografik bir yaklaşımla ele almaktadır. Sanatçı, militarizm algısını kişisel ve toplumsal bellek bağlamında irdelerken, söylemini alışılageldik politik göndermelerin dışında, sembolleştirmelerden uzak, tamamen plastik anlatımın gücünü kullanarak görünür kılmaktadır. Aynı zamanda Ersan Deveci; savaş araçlarının gerçek amacını tam olarak bilmeksizin, onlara hayranlık duyan bir çocuğun bakış açısı ile birer düş ve oyun nesnesine dönüştürerek sunmaktadır. Alüminyum kompozit yüzeylere boya tabancası ile çalışan ve enamel boya üzerine epoksi uygulayarak eserlerine rölyef etkisi kazandıran sanatçının, çalışmalarında kullandığı endüstriyel malzemeler, eserlerin içeriği ile paralellik oluştumaktadır. Yaşamını ve çalışmalarını İzmir’de sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri