Beyaz Art Müzayede
X

Erol Akyavaş

1932 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. 1950 ve 1952 yılları arasında Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesine misafir öğrenci olarak devam etti. Daha sonra Paris’e gitti Fernand Léger ve André Lhote atölyelerinde çalışmalarını sürdürdü ve Paris’te “Cercle et Carré” Grubuna katıldı. 1954 yılında ABD’ye gitti, Illinois Institute of Technology’de Ludwig Mies van der Rohe ve 1960 -1962 yıllarında Mimar Euro Saarinen ile mimari çalışmalarına devam etti. 1967’de New York’a yerleşti. 1950 yıllarından sonra New York, Cleveland, Roma, Milano, Bremen, Stuttgart, Londra, Berlin, Paris gibi şehirlerde kişisel sergiler düzenledi. 1960 yılında bir yapıtı MOMA’ya girdi, Bremen ve Stuttgart müzelerinde resimlerine yer verildi. 1999 yılında Amerika’da vefat etti. Akyavaş, 1950’lerde mimarlık eğitiminin ağır bastığı izlenimi veren ve bir bakıma Post-Kübist dönemi anımsatan resimler yaptı. Ancak bu tutum kısa bir süre sonra yerini rastlantısal ve sezgisel uygulamalara bıraktı. Sanatçının Doğu sanatına yönelmesi de bu tarihlere rastlar. 1960’lar boyunca amorf figürlerin egemen olduğu resimlerinin yanı sıra “Odalar” adını verdiği tuhaf perspektifli resimler yaptı. Bunu 1970’lerde tuğla dizileriyle oluşturduğu bir dizi kuşbakışı kale resmi ile “Piramit Manzaralar”, “İç Mekanlar”, “Duvarlar” ve “Köşeler” dizileri izledi. Akyavaş’ın aldığı mimarlık eğitimi onun mekan ilişkilerini ustaca ve gerçeküstücü doğrultuda kurmasında etkili oldu. Sanatçı tuğla ya da karo taşlarla oluşturduğu bu iç mekanlara piramit, koni, küp gibi geometrik biçimleri ya da masa, sandalye gibi eşyaları garip bir perspektif düzen içinde yerleştirdi. Akyavaş 1980’lerin başından itibaren İslam’a, özellikle de tasavvuf felsefesine göndermede bulunan diziler gerçekleştirdi: minyatür, hat ve ebru sanatlarından aldığı imgeleri soyut bir anlatımla yorumladı. Akyavaş 1983’te gerçekleştiği “Kerbela” dizisinde bir kez daha kuşbakışı kale görünümlerinden yararlandı. 1985’de yaptığı “Gazali”, 1987’de hazırladığı özgün baskı dizisi “Miraçname” ve 1988-89’da yaptı “Hallac-ı Mansur” dizilerinde de hat sanatından alıntılar yaptı.

Müzayede Eserleri