Beyaz Art Müzayede
X

Erkan Özdilek

1959 yılında Kayseri’de doğdu. 1982 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu bitirdi. Aynı yıl Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü’nü aldı. 1988’de Marmara Üniversitesi, Grafik Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 1988 - 1993 yılları arasında Grafik Bölümü özgün baskı resim atölyesinde görev aldı. Avusturya Hükümeti Bursu ile Salzburg Yaz Akademisi’ne birkaç kere katıldı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde master ve doktora yaptı. 1994 yılında Düsseldorf Stadministerium’a misafir sanatçı olarak katıldı. 1994 - 1996 yılları arasında Alman Hükümeti bursu ile Düsseldorf ve Berlin’de projeler gerçekleştirdi. Özdilek, bireysel ifade tarzını yaratmak için resmin önkabul gören formel teknik ve estetik meselelerini sorguluyor ve güncel görsel kültüre muhalefet eden ve izleyiciyi etkileyen bireysel bir tarz oluşturuyor. Tuval üzerine farklı teknikleri ve doğal malzemeleri kullanarak kendine ait bir söylemi oluşturmaya çalışıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri