Beyaz Art Müzayede
X
Erinç Seymen

Doğum Tarihi :

1980

Erinç Seymen

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sanat ve tasarım dalında master programını tamamladı. İsviçre, İtalya, Sırbistan, Almanya, Yunanistan, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya ve Hollanda’da sergilere katıldı. Sanatçı, eski temalarını kolektif bellekten ödünç aldığı malzemelerle yeniden sorunsallaştırarak ölçeğini tekilden çoğula doğru genişletmeyi deniyor: "Ben"in "biz"le, kamusal alanla ve iktidar odaklarıyla kurduğu ilişkinin geriliminin radikal bir varoluşa ve politik duruşa etkisini tartışmaya açıyor. Erden Kosava’nın, Ötekilik Teknolojileri‘nde, Erinç Seymen’in çalışmaları ahlaki muhafazakarlığı rahatsız edeceği ve kışkırtacağı düşünülen bir personanın başka bir boğucu bariyer tarafından ezilmesine işaret ediyor, megopoliten yaşam içinde insanlar arasında oluş(turul)an kayıtsızlığa, sivillik kisvesi altındaki yabancılaşmaya koşut olarak, dışarıdanlık talebinde bulunan, ötekilik üretmeye girişen kişinin önemsizleştirilmesi ve yalnızlaştırılması gözler önüne seriliyor. Çıkartmadan performansa, fotomontajdan ışıklı kutuya uzanan deneysel çalışmalara yönelmekte, Resim, video, fotoğraf ve enstalasyon dalında eserler üretmektedir. Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri