Beyaz Art Müzayede
X
Erdal Duman

Doğum Tarihi :

1976

Kullandığı Teknikler :

,

Erdal Duman

1976 yılında Almanya’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi, Heykel Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Erdal Duman, kendi şiddet ve trajedi yüklü gerçekliklerinden koparılarak sıradanlaştırılmış biçimde gösterilmesine alıştığımız nesnelerin formlarını ödünç alarak, onları yeniden inşa ediyor. Üstelik bu yeniden inşaya uğramış muhimmat, öbürünün sahte gerçekliğini maddesinde gösterirken gerçek varoluşunu gizliyor. Aslında eksikli bir gerçek olmasının aksine gerçek varoluşunu boşluğunda göstermesiyle daha tamamlanmış bir gerçek ortaya koyuyor. Yaşamını ve çalışmalarını Ankara’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri