Beyaz Art Müzayede
X
Enrique Marty

Doğum Tarihi :

1969

Kullandığı Teknikler :

Enrique Marty

1969 yılında Salamanca’da doğdu. Salamanca Üniversitesi’nde sanat eğitimini tamamladı. Reina Sofia Museum, MUSAC (Leon 2006), Gemeentemuseum (Lahey) ve Kasım 2010’da Kunsthalle Mannheim’da solo sergiler gerçekleştirdi, 2001/2005 Venedik Bienallerine ve 2008’de ARCO Madrid’e katıldı. Resim, video, suluboya ve heykel gibi farklı dalları içeren Enrique Marty’nin eserleri, insan ruhunun gizli yönlerini, davranışlarını ve çeşitli ifadelerini, saplantısal şekilde araştırmaktadır. Marty, görsel dil ve kitle iletişim araçlarını kullanarak, kişisel deneyimleri ve popüler anlatım tekniklerini yansıtır. Sanatçı, eserlerinde herhangi bir yorum yapmaktan ziyade, Goya’yı anımsatan hızlı ve yoğun bir tarzla, kayıt oluşturmaya odaklanmaktadır. Karmaşık ve özel yönlendirme ve yeniden işleme süreçlerini kullanan Marty, eserlerindeki tematik konuları, çeşitli medyalar aracılığıyla, düşlem ve kurguyla karıştırıyor ve gözlemlerini insanlığın evrensel bir örneğine dönüştürüyor. Marty’nin eserleri, normal insan yaşamının ve karanlık imalarla dolu insanlık komedyasının ansiklopedisi olarak nitelendirilebilir. Yeni bir tarz oluşturan Enrique Marty’nin heykelleri, gerçek insan kalıplarına dayanan üç boyutlu portreleri andırır. Bu eserlerde, kukla, yontu ve Barok stilini de içeren çeşitli batılı figüratif heykel geleneklerinin ve tarzlarının bir araya geldiğini görebiliriz. Sanatçı, tiyatro nesneleri olarak farklı seviyelere yerleştirdiği eserleri, sadece heykel olarak değil, aynı zamanda serginin ruh halini saptamaya yardımcı araçlar olarak da kullanmaktadır. Marty yaşamını ve çalışmalarını İspanya’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri