Beyaz Art Müzayede
X

Elif Uras

1972 yılında Ankara’da doğdu. Colombia Üniversitesi’nde hukuk eğitimini tamamladı. New York’da Görsel Sanatlar Okulu’ndan mezun oldu. Colombia Üniversitesi Sanat Okulu’nda master programını tamamladı. Öyküsel ve figüratif resimler yapan sanatçı İznik Vakfı'nın İznik'teki çini atölyesinde, resimlerini geleneksel Türk çinilerinin üzerine geçirmiştir. İlk defa, geleneksel çini desenlerinin yerine çağdaş resimleme denemelerini uygulamıştır. Eserlerinde, kadın erkek ilişkilerinden geleneksel ve modern çelişkisine, kapitalizmin geldiği kriz anından oryantalist resim ve yaşam geleneğinin eleştirisine uzanan birçok tema yer almaktadır. Çalışmaları kapitalist, liberal ve laik dünyadaki doğu ve batının, kültür ve medeniyetlerin harmanlanmasıdır. Başıbağlı kadınlar, çıplaklar, yeni evliler, gündelik isçiler, dansözler, Latin kokenli nineler, hamam banyoları resmindeki popüler konulardır. Türkiye’de ve New York, Kopenhag/Danimarka, İsveç, Boston, Washington’de sergiler açmış olan sanatçı yaşamını ve çalışmalarını New York ve İstanbul’da sürdürmektedir.

Müzayede Eserleri