Beyaz Art Müzayede
X
Bahar Oskay

Doğum Tarihi :

1984

Kullandığı Teknikler :

,

Bahar Oskay

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’nden Özdemir Altan, Mustafa Ata, Zahit Büyükişleyen, Ergin İnan’dan ders alarak mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Klasik dönemin katı kompozisyon anlayışına tepki niteliğindeki deformasyonu, yine aynı döneme ait tipik resimlerin üzerinde gerçekleştirmiştir. Zamanla bu tepki ve deformasyon, Oskay'ın resimlerinde bir tavır ve bir yoruma dönüşmüştür. Sanat tarihinden seçmiş olduğu resimleri, tıpkı bir empresyonistin doğadan seçtiği kadraj gibi seçmeye başlayarak, tavrını belirgin hale getirmiştir. Oskay’ın resimlerinde kullandığı yöntem; 20.yüzyılın başından beri avangartların doğal olana saygılı ve sadık kalarak müdahale ederken, onu değiştirme geleneğine yeni bir katkı olarak yorumlanabilir. Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan sanatçı İstanbul’da yaşamaktadır.

Müzayede Eserleri