Beyaz Art Müzayede
X

Ali Avni Çelebi

1904 yılında İstanbul’da doğdu. 1918’de girdiği Sanayi-i Nefise’de, hazırlık sınıfında Hikmet Onat’ın öğrencisi oldu. Daha sonra İbrahim Çallı atölyesine geçti. 1922’de Devlet bursuyla Münih’e giderek Hofmann’ın resim kurslarını izledi. Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nin giriş sınavını kazandı ve Prof. Gröber’in yanında bir süre çalıştı. Berlin Akademisi’nde Prof. Kleine’nın atölyesinde kısa bir süre öğrenim gördükten sonra Hofmann’ın yanına döndü. İlk dönem resimleri, bu dönemin ürünüdür. Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi gibi yakın arkadaşlarıyla Müstakiller Grubu’nu oluşturdu. Akademi’de akşam kurslarını yönetti, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde bir süre desinatör olarak çalıştı. 1936’da Levy’nin, Resim Bölümü şefliğine atanmasıyla Akademi’ye döndü. Levy’nin asistanı olarak başladığı bu görevini, emekliye ayrıldığı 1967’ye kadar atölye hocası olarak sürdürdü. 1993 yılında vefat etti. Müstakiller Grubu ile çağdaş Türk resmine aşılanan yeni anlayışın öncüleri arasında yer alır. Hacimsel tasarım ve kitle etkisi, bu anlayışı belirleyen başlıca resimsel değerlerdir. Biçimin renkle belirlendiği resimlerinde, doğa izlenimi, soyutlayıcı bir anlayış temeline göre, biçim bozma estetiğinin katkısıyla yönlendirilir. Eserlerinde çoğunlukla, rengin aşırılığa kaçmadan, çevre ile uyum sağlayacak biçimde uyarlandığı görülür.

Müzayede Eserleri