ARTER - Boş Ev

Boş Ev
Can Aytekin
16 Mart - 15 Temmuz 2018
Küratör: Eda Berkmen

Arter´in ilk iki katında yer alan Can Aytekin´in kişisel sergisi "Boş Ev", sanatçının aynı isimli yeni serisinin yanı sıra 2005´ten sonra ürettiği beş seriden bir seçkiyi de içeriyor. Tuval resmi ve desenlerin ağırlıkta olduğu sergide, sanatçının üç boyutlu bazı yapıtları da sergilenecek. Eda Berkmen´in küratörlüğünü yaptığı "Boş Ev" izleyiciyi hatırlama ve hayal kurma üzerine bir oyuna davet ediyor. Sergi her türlü detaydan, eşyaların ağırlığından ve yaşamsal gereksinimlerin kalabalığından arındırılmış bir evin bölümlerini tuvallere taşıyor. Çizgiler, renklerin sınırları, kat izleri; boş bir evin odalarını, köşelerini, koridorlarını, kirişlerini meydana getiriyor. Resimlerin çıkış noktası Aytekin´in geçmişinde var olmuş ve sergide de maketi bulunan bir ev; fakat bu ev sanatçının belleğinde sergi mekânının da dahil olduğu türlü benzer mekânlarla iç içe geçtikten sonra tuvale aktarılmış. Gösterişten ve belirgin betimlemeden uzaklaşan ve en basit haline indirgenen bu mekân başka mekânları, anıları, hayalleri çağırıyor.

Can Aytekin yapıtlarında çağlar boyunca sanatın çıkış noktası olan kutsal ve soyut kavramların kendi hayatındaki karşılıklarına odaklanarak, görmenin ve hafızanın işleyişini resim yoluyla konu eder. Kullandığı arketiplerin tarihleri u¨zerine detaylı araştırmalar yapan sanatçı, geçmiş dönemlerin u¨slup ve tekniklerini kendi bakışına ve tuvallerine taşır. Aytekin imgeleri ve resim yöntemlerini varyasyon yoluyla araştırır. Resimlerinde kararlı deneyciliğinin göru¨nu¨r olması, Aytekin´in kendi teknik ve malzeme dağarcığını geliştirme su¨recini de izlemeyi mu¨mku¨n kılar.

Arter´in zemin katında yer alan, Aytekin´in yeni serisi "Boş Ev", sergiye ismini verir. Sergi kapsamında boşluk kavramı, yoksunluğun ötesinde dönu¨şu¨m, değişim ve çağrışımlara yer açan bir ara-mekânı tanımlar. "Boş Ev" sergisi böylelikle Aytekin´in atölyesinde kurduğu kendi u¨retim su¨recini de kapsayan bir oyunda izleyiciyi sergi boyunca hatırlamaya, bağlantılar kurmaya ve tanıdık imgelere yeniden bakmaya çağırır.